Inhoud

Er zal gestart worden met de Fysio+ Scan. Deze scan wordt uitgevoerd door een fysiotherapeut van Fysio+Fitness NOV. Op deze manier wordt de kwaliteit gewaarborgd en u op een veilige manier start. Er zijn twee opties:

  1. Fysio+ Scan compleet

Inhoud: Fysio+ Scan (conditie, kracht, lenigheid, Tanita weegschaal) + PARQ vragenlijst + algemeen lichamelijk onderzoek

Duur: 60 minuten

Kosten: 1 behandeling fysiotherapie + eigen bijdrage

  1. Fysio+ Scan basis

Inhoud: Fysio+ Scan (conditie, kracht, lenigheid, Tanita weegschaal) + PARQ vragenlijst

Duur: 30 minuten

Kosten: 1 behandeling fysiotherapie

De resultaten worden met u besproken na de Fysio+ Scan. Er zijn vervolgens drie opties:

  1. U start met het preventieprogramma in de fitness. Er vindt een overdracht plaats tussen de fysiotherapeut en fitnessinstructeur.
  2. U blijft (tijdelijk) onder behandeling van de fysiotherapeut, om zo de aanwezige problematiek te behandelen. Met als doel dat u op een later moment op verantwoorde wijze in de fitness start.
  3. Fysiotherapie of fitness is niet verantwoord. In gezamenlijk overleg wordt er contact gezocht met de huisarts.

Na de Fysio+ Scan wordt er een afspraak gemaakt in de fitness. Hierbij worden 3 stappen doorlopen om tot een programma op maat te komen.

Afspraak 1: inventarisatie doelen en aantal trainingsmomenten/duur. Er wordt uitleg gegeven over de inhoud van het schema. Bij afspraak 1 ligt de focus op de cardio toestellen.

Afspraak 2: bij deze afspraak wordt gekeken naar wat u aan kan op verschillende krachttoestellen.

Afspraak 3: u ontvangt uw programma op maat.

Alle trainingsmomenten zijn zelfstandig. Een aantal keer per week bestaat er de mogelijkheid om deel te nemen aan een kleine functie training. Hierbij sport u in een kleine groep op uw eigen niveau.