PAV (Claudicatio Intermittens)

Claudicatio Intermittens: “Etalagebenen”.

De volksterm voor claudicatio intermittens is ‘etalagebenen’.
Door krampachtige pijn of een doof gevoel, meestal in de kuiten, tijdens en na het lopen, stoppen patiënten noodgedwongen met lopen, ‘alsof men de etalage van een winkel staat te bekijken’. Na deze rust verdwijnt de pijn, en kan men weer een stuk lopen om de volgende ‘etalage’ te bekijken.

Deze pijn in de kuiten, en soms in bovenbenen of bilspieren, ontstaat door de aandoening perifeer arterieel vaatlijden (PAV). Bij deze aandoening zijn de slagaders in de benen vernauwd door aderverkalking, met als gevolg dat de doorbloeding afneemt. Door de afname van de doorbloeding krijgen de spieren bij inspanning te weinig zuurstof aangevoerd, waardoor de pijn ontstaat. Er is dus sprake van een zuurstofschuld.

De (slag)aderverkalking valt onder de ouderdomsziektes. Het ontstaat geleidelijk naarmate men ouder wordt, en dit proces kan worden versneld door factoren als:

 Roken.
 Te hoog cholesterolgehalte
 Ongezonde voeding
 Gebrek aan lichaamsbeweging
 Diabetes Mellitus (suikerziekte)

Uit verschillende studies is gebleken dat gesuperviseerde looptherapie (dus onder supervisie van een fysiotherapeut) een effectieve behandeling is voor patiënten met PAV.
Looptherapie is een lange termijn aanpak, waarbij het heel vaatsysteem wordt aangepakt. Operatief ingrijpen geeft helaas een kortstondig effect, is lokaal gericht, waarbij de klachten vaak terugkeren.

Bij Fysio+ Fitness Noord Oost Veluwe hebben wij 2 fysiotherapeuten die zich recent hebben gespecialiseerd in vaatproblematiek. De therapie bestaat uit een 1 op 1 begeleiding, waarbij looptherapie zal plaatsvinden.

U komt in aanmerking voor deze therapie wanneer u verwezen bent door uw huisarts of huisartsenpraktijkondersteuner. Zij bepalen of u in aanmerking komt voor deze therapie. Indien u in aanmerking komt, zal uw therapie 37 keer worden vergoed vanuit de basisverzekering, gedurende 12 maanden na de doorverwijzing. Er dient rekening te worden gehouden met uw eigen risico.