Wie zijn wij?

                                                    

Wie zijn wij?

Fysio+ Fitness Noord Oost Veluwe@WORK is een onderdeel van sport- en zorg centrum Fysio+ Fitness Noord Oost Veluwe te Wapenveld en vertegenwoordigt de arbeidsfysiotherapie binnen het centrum.

De arbeidsfysiotherapeuten Ronald van Roeden & Robert-Jan Emaus houden zich als arbeidsfysiotherapeut in het bijzonder bezig met arbeidsgerelateerde klachten. Indien duidelijk is dat de ontstane klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat relatie hebben met het werk van de persoon, is het zaak te achterhalen hoe de klachten kunnen zijn ontstaan. Is het werk de oorzaak van de ontstane klachten, of zorgen de klachten ervoor dat het werk te belastend is?

De arbeidsfysiotherapeut beschikt over verschillende interventies om de persoonlijke factoren in kaart te brengen. Van een werkplekonderzoek bij de werknemer op de werklocatie, tot een re-integratieplan bij een (deels) uitgevallen werknemer. Ook kan de arbeidsfysiotherapeut een belangrijke rol spelen in de preventie van verzuimende werknemers. Voorkomen is beter dan genezen…

In het werkveld van arbeid en gezondheid zijn er verschillende beroepsgroepen die betrokken kunnen zijn bij (dreigende) verzuimende werknemers. Denk hierbij aan bedrijfsartsen, arbo- en arbeidsdeskundigen, verzekerings- en huisartsen, arbeidsfysiotherapeuten. Nauwe samenwerking tussen en met deze disciplines is voorwaarde voor een optimaal resultaat van elk traject. De skills van de (arbeids)fysiotherapeut in combinatie met het in kaart brengen van de werksituatie, zorgt ervoor dat wij een onmisbare schakel kunnen vormen tussen hiervoor genoemde beroepsgroepen. Hoe completer het beeld omtrent een werknemer, des te efficiëntere zorg er geboden kan worden.

Wij hopen in de toekomst voor talloze werknemers en werkgevers van waarde te kunnen gaan zijn met onze competenties als arbeidsfysiotherapeut.