Overgewicht/obesitas

  • Wat is het

Bij overgewicht en obesitas is er teveel vet in het lichaam opgeslagen. Hoe hoger het gewicht, des temeer meer kans op het krijgen van andere aandoeningen zoals hart- en vaatziekten. We spreken van overgewicht wanneer er een BMI waarde is van 25-29,9 kg/m2. Daarnaast wordt er gekeken naar de middelomtrek die bij mannen tussen de 94-102 cm en bij vrouwen tussen de 80-88 cm zit.

De aandoening wordt obesitas genoemd bij een BMI hoger dan 30 kg/m2. Hierbij geldt dat de middelomtrek bij mannen groter dan 102 cm en bij vrouwen groter dan 88 cm is.

  • Waarom bewegen met obesitas

Een beweegprogramma bij obesitas heeft effect op zowel de vetvrije massa, glucose als bloeddruk. Door training verhoogt de lichaamsverbranding in rust, waardoor onder andere het vetpercentage afneemt. Een algemeen effect is dat de gemoedstoestand verbetert, waardoor u zich beter zal voelen. Het verlagen van het lichaamsgewicht zorgt voor minder risico op het krijgen van andere aandoeningen zoals diabetes mellitus. Kortom: een beweegprogramma zorgt voor het verminderen van vetmassa en het bevorderen van de fysieke en mentale gezondheid.

  • Waar wordt rekening mee gehouden tijdens het schema

Tijdens het schema zal er rekening gehouden worden met wat u aan kan en wat u wilt bereiken.