Instroomeisen

Diabetes mellitus

Instroomeisen: Personen met gediagnosticeerde Diabetes Mellitus.

Exclusiecriteria: Iemand die voldoet aan één van de onderstaande punten of niet voldoet aan de Fysio+ Scan. Deelnemers kunnen binnen het netwerk van het preventiecentrum worden doorverwezen.

 • Medisch: De Diabetes Mellitus is niet stabiel, onvoorspelbaar en/of niet bekend bij de zorgprofessional met klachten.
  • Actie: terugverwezen naar de huisarts of huidige specialist.
 • Lichamelijk: Er zijn lichamelijke beperkingen, waardoor de persoon niet trainbaar is of een dermate slechte lichamelijke conditie heeft.
  • Actie: doorgestuurd naar de fysiotherapeut, waarin specifiek wordt getraind naar een betere lichamelijke conditie om vervolgens de overstap naar het preventiecentrum te kunnen maken.
 • Mentaal: Mensen met een (complexe) psychische of gedragsmatige problemen die op grond hiervan niet goed coachbaar zijn.
  • Actie: doorverwijzen naar een psycholoog

——————————————————————————————————————–

Obesitas/overgewicht

Instroomeisen:

 • BMI tussen 25 en 35
 • Welwillend om bewegingspatroon aan te passen.

Exclusiecriteria: BMI > 35

——————————————————————————————————————–

Actief na Corona

Instroomeisen: Personen die herstellende zijn van corona.

——————————————————————————————————————–

Reuma 

Instroomeisen: Personen gediagnosticeerd met reuma.