Hart- en vaatziekten (CVRM) / Longziekten (COPD)

Hart- en vaatziekten (CVRM) / Longziekten (COPD)

Binnen ons team fysiotherapeuten zijn er een aantal collega’s aangesloten bij de Fynon netwerken HNZ (Hartrevalidatie Netwerk Zwolle) en CNZ (Copd Netwerk Zwolle).

Door het bijwonen van netwerkbijeenkomsten door onze fysiotherapeuten bent u ervan verzekerd dat uw fysiotherapeut op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen, en u zo adequaat als mogelijk zal kunnen begeleiden bij uw herstel.

Of het nu om hart- en vaatziekten gaat of om longziekten, een zo optimaal mogelijk herstel is het belangrijkste doel. Om een optimaal herstel te kunnen doormaken, moeten wij er samen met u voor zorgen dat we uw situatie goed in kaart brengen. Middels het opstellen van doelstellingen gaan we samen richting geven aan het revalidatietraject. Waar loopt u tegen aan? Wat zou u graag weer (beter) willen kunnen? Wat is hier voor nodig?

Op basis van gestelde doelen zal er invulling worden gegeven aan het traject. Naast het aanbieden van fysieke training zult u mogelijk gaan ervaren dat wij ook de rol van ‘coach’ invullen. We merken dat mensen vaak met vragen bij ons komen over zaken waar ze tegenaan lopen tijdens de dagelijkse activiteiten. Door mensen te coachen kunnen wij hierin ook ondersteunend van dienst zijn.

Elk revalidatietraject is uniek, zoals ieder mens uniek is. Daarom is het van belang om u voldoende te leren kennen, en samen met u bepaalde keuzes te maken tijdens het revalideren. Vaak horen wij van mensen dat zij het gevoel hebben de controle over hun lichaam kwijt te zijn geraakt. Verlies van controle kan zeer ingrijpend zijn. Door te luisteren waar bij u de wensen liggen ten aanzien van het revalidatietraject, kunnen wij op zoek gaan naar een optimale invulling van dit traject.
Uw behoeftes en onze expertise tezamen moet ertoe leiden dat u zo goed en snel als mogelijk weer controle heeft over uw leven.