Gecombineerde leefstijl interventie

Gecombineerde Leefstijl Interventie (G.L.I.)

 

Dankzij de samenwerking met de huisartsen Wapenveld, Gemeente Heerde, diëtiek Verian, FyNon en Fysio+ Fitness Noord Oost Veluwe bieden wij de Gecombineerde Leefstijlinterventie (G.L.I.) aan. Hierdoor kunnen de inwoners in deze regio meer begeleiding krijgen bij het verbeteren van hun gezondheid door (meer) te bewegen en gezonder te eten.

 

Gecombineerde Leefstijlinterventie.

Een Gecombineerde Leefstijlinterventie is speciaal voor mensen met overgewicht, obesitas en diabetes type II. In een twee jaar durend programma begeleiden de leefstijlcoaches de deelnemers via groepsbijeenkomsten en individuele begeleiding. Deze begeleiding is gericht op het veranderen van het gedrag om een gezonde leefstijl te bewerkstelligen en te behouden.

 

Ontwikkeling G.L.I.

Dankzij samenwerking tussen Fysio+ Fitness N.O.V, Gemeente Heerde, FyNon, Huisartsen Wapenveld en Verian diëtiek wordt dit programma G.L.I mogelijk gemaakt. Het programma wordt volgens het protocol SLIMMER uitgevoerd. Na verwijzing door de praktijkondersteuner van de huisarts volgt een intake bij een diëtiste. Vervolgens zal er een beweegprogramma aangeboden worden door de fysiotherapeut/leefstijlcoach. Gaandeweg het programma komt de buurtsportcoach in beeld om het sportaanbod in de regio voor de deelnemers in kaart te brengen.

 

Kosten.

Deelname aan de G.L.I. kost u helemaal niets. Vergoeding vindt plaats vanuit de basisverzekering. Gezien het feit dat het voor de deelnemer kosteloos is, wordt er wel de nodige inzet van u verwacht. De mate van gemotiveerdheid zal dan ook voor de diëtiste tijdens de intake een gespreksonderwerp zijn.

Deelnemen.

Mensen die interesse hebben om deel te nemen aan een Gecombineerde Leefstijlinterventie kunnen telefonisch contact opnemen met Fysio+ Fitness N.O.V op nummer 038 – 4479999 of een email sturen naar: info@fysiofitnessnov.nl.

Ook kunt u contact opnemen met uw huisarts voor aanmelding voor dit traject.