Duizeligheidsklachten

BPPD

BPPD staat voor Benigne Paroxysmale Positie Duizeligheid. Het is een vorm van draaiduizeligheid die optreedt bij standsverandering van het hoofd, zoals omhoog kijken, bukken, gaan liggen en omdraaien (in bed). Kenmerkend voor BPPD is dat de draaiduizeligheid maar kort aanwezig is, over het algemeen minder dan een minuut. De duizeligheid kan gepaard gaan met misselijkheid.

BPPD is een van de meest voorkomende vormen van duizeligheid vanuit ons evenwichtsorgaan. Ons evenwichtsorgaan bevindt zich in het binnenoor en bevat oorsteentjes. Deze oorsteentjes kunnen losraken door bijvoorbeeld een val op het hoofd of een ontsteking van het binnenoor of door langdurige bedrust. Deze losgeraakte oorsteentjes veroorzaken de duizeligheid. Hoewel een aantal oorzaken bekend zijn, is het in de meeste gevallen niet duidelijk waarom de steentjes losgeraakt zijn.

BPPD is goed te behandelen!

De diagnose wordt gesteld door middel van een zogenoemde kiepproef. Hierbij wordt u vanuit zittende positie achterover gelegd met uw hoofd naar achteren. De test is positief wanneer de duizeligheid optreedt.

De behandeling bestaat uit een specifieke handgreep waarbij de losliggende oorsteentjes verplaatst worden in het evenwichtsorgaan naar de oorspronkelijke plaats. Daar zullen ze weer vasthechten en zal er geen duizeligheid meer optreden. In de meeste gevallen bent u na 1 of 2 behandelingen klaar.

De behandeling wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde fysiotherapeut.

Vestibulaire Revalidatie

Vestibulaire revalidatie is een oefentherapie gericht op het verminderen van symptomen veroorzaakt door een verminderde functie van het evenwichtsorgaan.

Functie van het evenwichtsorgaan

Het evenwichtsorgaan bevindt zich in het binnenoor. Het evenwichtsorgaan speelt een belangrijke rol voor het houden van onze balans. Daarnaast is het evenwichtsorgaan gevoelig voor veranderingen van de stand van het hoofd en oogbewegingen.

Symptomen bij verminderde functie van het evenwichtsorgaan

Wanneer de functie van het evenwichtsorgaan verminderd is kunnen er verschillende symptomen optreden zoals duizeligheid, draaierigheid of een licht gevoel in het hoofd. Het kan zijn dat u het gevoel hebt dat de wereld om u heen draait of dat u zelf aan het draaien bent. Desoriëntatie, wazig zien en het gevoel van vallen zijn ook mogelijke symptomen. Bijkomende verschijnselen zijn misselijkheid, zweten en braken.

De therapie

De therapie richt zich op het verminderen van de symptomen die hierboven beschreven staan (duizeligheid, balansproblemen en visusproblemen). Door middel van hoofd-, oog- en balansoefeningen zullen de symptomen afnemen. De therapie heeft de volgende doelstellingen:

– Verminderen van duizeligheid

– Verminderen van visusproblemen

– Verbeteren van de balans.

Door het evenwichtsorgaan te stimuleren zullen de klachten verminderen en kunt u beter functioneren n het dagelijks leven.

De vestibulaire revalidatie wordt gegeven door een gespecialiseerde therapeut.