COVID-19 Revalidatie

COVID-19 Revalidatie

Het COVID-19 virus heeft ons inmiddels laten inzien, dat er grote verschillen bestaan tussen mensen. Waar sommigen alleen wat verkoudheidsklachten hebben, worden andere mensen ernstig ziek, of komen te overlijden.

Voor corona patiënten geldt vaak dat men moeite heeft met het leveren van inspanning, het inspanningsvermogen is afgenomen. Dit gaat vaak gepaard met klachten zoals:

  • Benauwdheid
  • Kortademigheid
  • Moeheid
  • Verlies van kracht en conditie.

Ook kunnen gewrichtsklachten zijn ontstaan door een langere tijd van inactiviteit.
Naast lichamelijke klachten kunnen ook psychische klachten voorkomen, zoals gevoelens van angst en/of depressie, stress.

Kortom, klachten na een doorgemaakte COVID-19 infectie kunnen zeer divers van aard en ernst zijn, en daarom is het belangrijk om uw persoonlijke situatie in kaart te brengen.

Fysiotherapeuten brengen dagelijks uw persoonlijke situatie in kaart.
Wie bent u, wat wilt u, wat kunt u en wat is nodig om de gestelde doelen te bereiken?
Samen met u willen wij de uitdaging aangaan, om u zo snel als mogelijk weer terug te brengen naar uw normale leven. Om dit traject zo goed als mogelijk te begeleiden beschikken wij over actuele kennis middels scholingen, en werken wij volgens de geldende richtlijnen van het KNGF.

Naast het fysieke deel van de revalidatie waar de fysiotherapie verantwoordelijk voor is, kan het wenselijk zijn dat er andere zorgverleners worden ingeschakeld. Denk bijvoorbeeld aan de diëtist, psychologie, ergotherapie. Mocht het in uw situatie nodig zijn, zullen wij met deze disciplines samenwerken, om uw herstel zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Om verzekeringstechnisch voor COVID-19 revalidatie in aanmerking te komen, heeft u een verwijzing van uw huisarts of revalidatiearts nodig. Indien u een verwijzing heeft gekregen, heeft u recht op 50 behandelingen in maximaal 6 maanden tijd. Het eigen risico zal worden aangesproken, gezien het feit dat deze zorg wordt vergoed uit de basisverzekering.