Complexe diagnostiek

Complexe diagnostiek.

“Het menselijk lichaam is een verbazend knap en goed georganiseerd geheel van spieren, botten en gewrichten waar we dagelijks op moeten kunnen rekenen”, aldus de eerste zin onder het kopje ‘fysiotherapie’ op deze site.

Dat dit geheel van spieren, botten, en gewrichten af en toe in de problemen komt, zullen weinig mensen ontkennen. ‘Overbelasting’ is een veel gebruikte term in ons vak. De belasting, in welke vorm dan ook, is groter dan de belastbaarheid van het lichaam, de belasting die het lichaam goed aan kan.

Ligt de oorzaak van ontstane klachten nu buiten het lichaam (belasting), of juist binnen het lichaam (belastbaarheid)? Dit hangt sterk van de casus af. Gelukkig kunnen wij vaak achterhalen waar het probleem zich voordoet, en hier naar handelen.

Helaas laat het lichaam zich niet altijd in de kaarten kijken, en zien wij ook patiënten waarbij de oorzakelijke factoren van ontstaan van klachten, of belemmering van herstel moeilijk te achterhalen zijn.

Onder het motto “2 weten (en zien) meer dan 1”, kijken wij bij complexe vraagstukken met meerdere collega’s naar een patiënt, indien een collega twijfelt, of behandelingen geen effect hebben. De ‘puzzel’ bestaat bij de ene patiënt uit een paar stukken, en bij de ander uit 1000+.

Bij de 1000+ puzzels is het vaak noodzakelijk dat er meerdere disciplines nodig zijn om tot een oplossing te komen. Wanneer dit het geval mocht zijn, zullen wij dit met u bespreken en advies geven over te ondernemen stappen, waarbij wij waar mogelijk faciliterend zullen optreden.