Algemene informatie

Wat is een preventiecentrum

Bij een preventiecentrum zijn doelgroepen met (een verhoogd risico op) een chronische aandoening, verzekerd van een centrum waar kennis en kwaliteit aanwezig is. Door de samenwerking tussen fysiotherapie, leefstijlcoach en gespecialiseerde fitness trainers, wordt de kwaliteit van ons aanbod gewaarborgd. Daarnaast is het preventiecentrum een plek waar fitness en fysiotherapie samenkomen. Zo kunnen wij zo goed als mogelijk aansluiten bij individuele behoeftes ten aanzien van onze diensten. Met elkaar werken aan het grootste goed dat er bestaat, gezondheid, in de meest brede zin van het woord.

 Doelstelling

Het doel is passend sportaanbod en begeleiding gericht op behoud of verbetering van belasting-belastbaarheid.

Doelgroepen