Actief na corona

Het herstellen en opbouwen van conditie na corona is een lang herstelproces. Het is daarom belangrijk dat de belasting-belastbaarheid van de persoon continu wordt gemonitord om zo snel als optimaal is van corona te herstellen en overbelastingklachten vroeg te signaleren.

Het doel van het beweegprogramma is: het verbeteren van spierfunctie, balans en  uithoudingsvermogen. Daarnaast worden activiteiten in het dagelijks leven en de participatie binnen de maatschappij verbeterd. Zo nodig worden ademhaling- en ontspanningsoefeningen aangeleerd. Een beweegprogramma kan ervoor zorgen dat de persoon langzaam weer richting het oude niveau terugkeert en weer (aangepast) kan functioneren in de maatschappij.